Realitní služby

 • kompletní realitní, právní a finanční servis
 • nákup, prodej, výměny, pronájem Vašich nemovitostí
 • převody nemovitostí a zápisy do příslušného katastru
 • kompletní vypořádání a převody nemovitostí v rámci rodiny
 • smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy kupní, darovací, směnné, o zřízení věcného břemene, s rozvazovací podmínkou
 • zajištění hypotečních a ostatních úvěrů pro nákup Vašich nemovitostí
 • bezplatná prezentace Vašich nemovitostí na vývěskách firmy, internetu, v ČR, Holansku, Německu, Rakousku u spolupracujících RK, v Realitních novinách a regionálním tisku
 • zajistíme Vám správu a údržbu na profesionální a odborné úrovni
 • garantujeme diskrétnost, serioznost, osobní a profesionální přístup

Odhady Nemovitostí

 • znalecké posudky pro převody nemovitostí, tržní ocenění pro bankovní a hypoteční úvěry, nebankovní sektor
 • vypracování znaleckých posudků motorových vozidel

Výstavba a rekonstrukce Nemovitostí

 • výběr vhodných pozemků k výstavbě
 • územní a předprojektová příprava výstavby
 • kompletní projektová dokumentace dle Vašich představ
 • realizace veškerých staveb včetně stavebního dozoru
 • kompletní rekonstrukce veškerých staveb
 • zápisy staveb do katastru nemovitostí
 • následný provoz, správa a údržba nových a rekonstruovaných staveb
 
Bc. Kučera Radovan
Horská 1
541 01 Trutnov
mobil:
+420 608 202 242
tel.:
+420 499 818 320
fax.:
+420 499 818 130
email:
reality@vk-reality.cz